Indijk

Indijk

Restauratie klokkenstoel

Gemeente Wymbritseradiel
d.d. 17 oktober 2009

Betreft: restauratie klokkenstoel te Indijk
Restauratiekosten: € 39.871,74
Subsidie: € 2.500,00