De stichting

De Haubois Bootsma Stichting is door mevrouw J. Bootsma-Hoekstra op 7 oktober 2001 bij testament opgericht. Naamgever van de stichting is de Haubois boerderij in Loënga en haar familie Bootsma. De stichting is statutair ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland en heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Lees hier meer over de samenstelling van het bestuur.

De boerderij Haubois

De boerderij dankt zijn naam aan Cornelis Haubois, burgemeester te Sneek. De burgemeester bezat bij het dorp Loenga een buitenplaats. Het buitenverblijf werd door de familie Haubois in 1760 verkocht met de daarnaast gelegen ‘Zathe en landen’ aan Ymke Jehannes Bangma.

klokkenstoel
Klokkenstoel te Loaiinga (Loënga)
zathe_haubois
Zathe Haubois van de fam. Bootsma


In 1763 liet hij deze boerderij bewonen door zijn dochter Sibbeltje Bangma en Johannes Theunis Bootsma, hij was de eerste Bootsma op Haubois. Hierop volgden tussen 1771 en 1991 nog vijf generaties Bootsma.

Recente jaren

De broers Ymte en Rintje Bootsma (met echtgenote Jantje Bootsma-Hoekstra) boerden als laatste op Haubois. Na hun overlijden verkocht de weduwe mevr. J. Bootsma-Hoekstra de boerderij in 2001 aan de Gemeente Sneek om ruimte te geven aan stadsuitbreiding. In het plan Pasveer is de boerderij bewaard gebleven. De historisch waardevolle ‘pleats’ is thans aan het agrarische gebruik onttrokken.

Beheer van het erfgoed

De laatste vijf decennia van de twintigste eeuw was de veestapel van Haubois mede beeldbepalend voor de Friese rundveeverbetering. Rintje en Ymte Bootsma boerden traditioneel maar met veel kennis van zaken. De mannen hebben veel historisch materiaal bewaard uit het erfgoed van de familie. De Haubois Bootsma Stichting is belast met het beheer van deze nalatenschap waarvan u meer dan 400 stukken terug vindt in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.

Het resultaat van de nalatenschap van de stamboekfokkerij is in 2012 vastgelegd in een boek: Koeien van Haubois. Dit boek kunt u bestellen bij dhr. W.J. Witteveen, De Tsjems 9 te Itens, info@hauboisbootsma.nl.

Verder kunt u via www.friesscheepvaartmuseum.nl de sieraden en gebruiksvoorwerpen van de boerderij online inzien of deze zelf gaan bekijken bij het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek.

Restauratie Friese klokkenstoelen

De stichting zet zich sinds haar oprichting in voor het onderhoud en het herstel van historisch waardevolle klokkenstoelen in Fryslân. Zo zijn er inmiddels haast 17 projecten met onze hulp gefinancierd. Bent u betrokken bij het beheer van een klokkenstoel, dan kunt u contact met ons opnemen via het aanvraagformulier voor subsidies.