Bestuur Haubois Bootsma Stichting

Voorzitter
Andreas Visser

Penningmeester
T. Okkema
Súdhoekstermiddelweg 1
9077 TX Vrouwenparochie

Secretaris
Anna Elizabeth de Jong-Terwisscha van Scheltinga

De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

p/a Administrateur W.J. Witteveen
Haubois Bootsma Stichting
De Tsjems 9
8735 HX  Itens

KvK 01095744