Bestuur Haubois Bootsma Stichting

Voorzitter
G. van Dijk
Boarsklup 9
9051 MK  Stiens

Penningmeester
T. Okkema
Súdhoekstermiddelweg 1
9077 TX Vrouwenparochie

Secretaris
P. Holthuis
Fam. Leverstrjitte 16
8603 EC  Sneek

De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

p/a Administrateur W.J. Witteveen
Haubois Bootsma Stichting
De Tsjems 9
8735 HX  Itens

KvK 01095744