afbeelding-slider
Zathe Haubios te Loaiingea

Stichting tot behoud van klokkenstoelen in Fryslân

Sinds 2001 zet de Haubois Bootsma Stichting zich in voor het behoud van (historische) klokkenstoelen in Fryslân. Zij tracht haar doelstelling te bereiken door het verstrekken van een subsidie aan eigenaren van klokkenstoelen.

Waarbij het met name gaat om ondersteuning van (achterstallig) onderhoud dan wel totale renovatie van bestaande (los staande) klokkenstoelen, opdat deze vaak monumentale bouwwerken behouden zullen blijven in het Friese landschap.

De mogelijke bijdragen aan klokkenstoelen zijn een indirect gevolg van het toentertijd hoog aan de top staande fokvee van de Gebroeders R. en Y. Bootsma, waaruit onze stichting haar revenuen verkrijgt.

Haubois Anna’s Adema

 

Reino 24