Hoornsterzwaag

Hoornsterzwaag

Herbouw klokkenstoel

Stichting Kerkje 1621 te Hoornsterzwaag
d.d 16 augustus 2007

Betreft: herbouw klokkenstoel te Hoornsterzwaag
Restauratiekosten: € 23.274,16
Subsidie: € 3000.00