Goingarijp

Goingarijp

Restauratie klokkenstoel

Stichting Alde Fryske Tsjerken te Leeuwarden
d.d. 28 december 2007

Betreft: restauratie klokkenstoel te Goingarijp
Restauratiekosten: € 12.629,55
Subsidie: € 2500,00