Fochteloo


Onderhoud twee klokken

Hervormde Stichting Begraafplaatsen Oosterwolde en Fochteloo d.d. 10 januari 2012

Betreft: onderhoud twee klokken in de klokkenstoel begraafplaats Fochteloo.
Restauratiekosten: € 20.922,11
Subsidie: € 3.000,00