Scharl/ Warns

Scharl_Warns

Klokkenstoel restauratiewerkzaamheden

Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Nijefurd
d.d. 22 mei 2006

Betreft: klokkenstoel te Scharl/ Warns
Restauratiekosten: € 25.368,78
Subsidie: € 2500,00