Doniaga

Doniaga

Onderhoud en restauratie klokkenstoel

Protestantse gemeente Op ‘e Noed te Sint-Nicolaasga
d.d. 27 juni 2011

Betreft: onderhoud en restauratie klokkenstoel Doniaga
Restauratiekosten: € 15.957,00
Subsidie: € 3.000,00